Thứ Bảy, tháng 6 20, 2020

* Mr. Mr (2)

Đừng hỏi chi
người có thích Trump,(*)
Vị thích hay không
tự riêng mình,
Internet.
Ảnh hưởng đến chăng
qua duyên nghiệp,
Hay vì thọ cảm
những băn khoăn...
Trump hẳn là người
tâm đắc tôi,
Biết tên cái tai ách
đương thời
Lập chí dẹp tan
quân bành trướng,
Biển Đông thôi
bước nữa cũng nhớ đời!
Thế hỏi
lòng tôi thích ông không?
Điều đó tôi ông
nghĩ chẳng cần!
Thế giới cần ông
hơn người Mỹ,
Cho một lần
diệt nốt lũ Hán ngông!(**)
Trump đã đứng đây
nơi tuyến đầu,
Xung phong
giết giặc 4 năm rồi,
Chưa xong công cán
là chiến sĩ
Phải vậy thôi
lần nữa 4 năm sau...
Thế giới được
bình yên hay không?
Dân chủ-Tự do
hỡi ai cần?
Biển Đông
có ngập tràn biển lửa?
Lại có thêm
dân tộc nữa diệt vong?

(*) Mr Donald Trump TT nước Mỹ.
(**) Trung Hoa Cộng Sản.