Thứ Hai, tháng 6 08, 2020

* Hoạ Trung Cộng

Tìm về đâu 
chốn bình yên,
Đàn chim Lạc Việt 
lập miền định cư.
Internet.
...đường tơ lụa 
họa Cộng Tàu,
Biển Đông,
cùng khắp địa cầu bất an.
Victoria thức tỉnh
phải làm!