Thứ Bảy, tháng 6 06, 2020

* Ngày nắng đầu đông 2020

Nắng thì đẹp lắm
nắng còn đây,
Lá cứ rơi rơi ...
mãi nơi này,
FB. bxl.
Lòng muốn cản ngăn 
sao ngăn được,
Vô lượng quang
như ai đó đặt bày!

Gió thì đã rét
mấy hôm nay,
Cái lạnh đầu đông
của nơi này,
Có khác gì không
bao năm trước,
Áo len dày,
chăn ấm...có đổi thay!
Mây trắng trời xanh
mấy cụm mây,
Bóng chim trốn lạnh
vắng đông này,
Như bao mùa đã
trôi êm ái,
Ta nào buồn ...
phiền não đã cao bay!
Nắng còn đẹp lắm
đẹp thế thôi,
Không nói làm sao
hết bằng lời,
Cảm xúc thế nhân
người một khác,
Nắng thì đẹp đó
để làm vui!