Thứ Sáu, tháng 6 26, 2020

* Nắng đầu đông

Nắng đầu đông
nắng đầu đông,
Ta lang thang bước
với lòng thảnh thơi.
FB.bxl.
Gì thì
sự cũng qua rồi,
Ngày mai
còn lại nửa đời và ta!
Lạnh à
chỉ có ngoài da!

Lạnh mùa đông
lạnh mùa đông,
Hao nhiên tổn liệu
nên vòng luân lưu.
Người đi người đến
đã nhiều,
Từ không đi đến
cũng tiêu diêu đời.
Trong vòng sinh diệt
mây trôi!

Nắng về đây
lạnh về đây,
Mùa đông đã đến
tháng ngày chóng qua.
Vẫn biết
Covid chưa xa,(*)
Hiền tâm nhen ấm
chén trà ngoài hiên.
Dịch Trung Cộng
họa muôn niên!

(*) Corona Vũ Hán.