Chủ Nhật, tháng 6 21, 2020

* Ngày nhớ Cha

Đến trường
Mẹ dắt con đi,
Vào đời
Cha chỉ đường đi lối về.
Internet.
Gập ghềnh
gió hú sơn khê,
Vững tay chèo lái
tứ bề sóng xô.
Vượt gian nan
thỏa đam mê!

Ngày đầu
theo cha lên thuyền,
Lòng vui như thể
con chiên đạo dòng.
Một đời
dông bão đã từng,
Chẳng mong con chịu
dấn thân nguy nàn.
Tâm thấy biển
những mơ màng!

6 năm rồi
cha đi xa,
Nơi đây còn lại
mẹ và nhớ thương.
Hiếu đạo
mấy ai vun tròn,
Lòng xin sám hối
đá mòn khắc ghi.
Người đúng là bậc
giác tri!

Father’s day,
Father’s day,(*)
Vinh danh phẩm hạnh
ơn dày hy sinh.
Tấm gương
của mọi gia đình,
Bổn phận, trách nhiệm
nghĩa tình chúng sanh.
Đàn chim câu
bầu trời xanh!

(*) Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hằng năm trong văn hoá Tây phương.