Thứ Ba, tháng 6 16, 2020

* Mr. Mr

Mr. Donald Trump!
Ông không chuyên làm chính trị,
nhưng là người
biết ra tay cứu nước.
Internet.
Diệt thù trong
và trấn áp giặc ngoài,
Không nương tay với ác quỷ
của loài người,
Quyết tâm giữ tự do
và công bằng thế giới!
4 năm qua,
thật có nhiều điều đáng nói.
Gây kinh hoàng cho các thế lực
bạo tàn!
Đánh thẳng vào Đảng CS Hán gian,
Đem lại lòng tin yêu hoà bình bốn biển.
4 năm nữa,
thời gian dài chưa đến.
nhưng niềm tin ta vẫn mãi mong chờ...
Đánh cho
Tàu Cộng xác xơ!
Đánh cho bành trướng
cơ đồ tan hoang!
Đường tơ lụa
đứt trăm nghìn khúc,
Cơ hội cho biển Đông
khôi phục lại chủ-
chủ quyền.