Thứ Sáu, tháng 12 24, 2021

* Christmas 2021 và New Year 2022

Mới chững này thôi đã gọi già,
Số cao trang lứa gọi ông bà,
Sao mình chưa biết mình nhiều tuổi,
Đủng đỉnh nhởn nhơ … nết chọi gà!
Ảnh ghép OMG.
Chỉ mới đây thôi đã gọi là…
Chú Ông Bác Cậu…ngữ đại gia,
Giật mình soi kỹ qua gương sạch,
Tóc râu trắng phích cả thân à…

Thời gian cứ thế cứ trôi nhanh,
Có giữ giùm cho chút ân tình,
Hai nắm tay trần nào buông bỏ,
Mà trong tim ấm đã lạnh tanh.

Chỉ mới hôm qua hôm qua thôi,
Mình kè em gái ra biển ngồi,
Nắng vàng thơ mộng tan theo gió,
Cổ bảo anh già … đã phụ tôi!

Cái Ú bảy mươi cũng sắp đầy,
Làm sao thắt họng lại được đây,
Không cho lên nữa lan tràn nữa,
Ôi thôi ngại lắm cái U đầy….