Thứ Năm, tháng 12 02, 2021

* Hạ về 21-22

 Phượng rộn ràng 
nở vui trong nắng,
Hạ đi về 
ấm lại không gian,
Vô thường 
biến họp rồi tan,
Màu hoa tim tím
còn vương tâm hồn.
Ảnh Google