Thứ Bảy, tháng 12 25, 2021

* Giáng Sinh 2021

 *
Đêm qua Chúa hiện thế gian,
Mang ơn phước lấp vô vàn nỗi đau.
Cảm ơn Ngài ban phép màu,
Cứu độ nhân loại mưu cầu bình an!
*
Đêm qua Chúa xuống dương trần,
Làm Người khốn khổ dự phần nhân sinh.
Công ơn Ngài tấm lòng thành,
Từ bi vô lượng chúng sanh nguyện cầu!
*
Đêm qua Chúa ở với người,
Thương đời dâu bể biển trời mênh mông.
Tôn vinh ngôi Ba hồng ân,
Đến kỳ phán xét được gần bên Cha!