Thứ Sáu, tháng 12 10, 2021

* Sáng thứ 6 Hampshire Rd

 Cà phê sáng thứ 6…
Hampshire Road, Sunshine.
Như thói quen thường có,
…đã qua 2 năm rồi!
Ảnh Lý Thừa Nghiệp.
Khi lockdown vì dịch,
Lúc nóng lạnh vì thời,
Không ngồi bên trong quán,
Bước thiền hành thảnh thơi!
Phố nhỏ lắm người qua,
Hoa nở vốn vì hoa,
Lá xanh tàn úa trổ,
Um tùm và xác xơ.
Tâm an và không nản,
Hạnh phúc anh(*) và tôi,
Đơn giản chỉ thế thôi,
Tuần qua tuần lại vui!
Quán đông nhiều thực khách,
Cà phê thơm ngon mời,
Xả giao người lui tới,
Dăm ba câu thói đời.
Mọi sự là trò chơi,
Thấy cũng là sự thôi,
Tham sân si phiền não,
Nhìn cuộc chơi … mỉm cười!

(*) Nhà thơ niên trưởng anh Lý Thừa Nghiệp.