Chủ Nhật, tháng 12 19, 2021

* Giờ mùa hè

 Sắp 9 giờ đêm
nắng còn đây,
Mùa hạ cho ta 
những ngày dài,
Ảnh fb bxl
Vắng hai năm dịch 
nay trở lại,
Nơi này tuy vậy (*)
chút đổi thay…

(*) Happy Reception.