Chủ Nhật, tháng 12 26, 2021

* Chỉ cho anh

 Chỉ cho anh đi, em nhé!
Một hay nhiều con đường dẫn đến nhà em,
Anh là gã mang nỗi khổ hay quên,
Đặc biệt ấy mà chỉ có em mới hiểu.
Ảnh GPS
Anh mất trí có khi và lúc,
Nói chuyện ấy bây giờ nhưng chút xíu nữa đã quên mau,
Thân con người tới lúc chịu nỗi đau,
Yêu thương cũng lẫn trong quên và nhớ!

Vậy thì đường nào về nhà em bé nhỉ?
Và con số nào chính xác của lối vào?
Cổng có khoá nhiều xích sắt có rào cao,
Anh sẽ đến vì nhiều nguyên nhân thoi thúc!

Thích được ăn ngon và bổ ích,
Được gặp bạn thân tình nói thỏa thích ba hoa…
Mừng tân hôn hay sinh nhật của em?
Xa xôi mấy…Có GPS (*) và xe bọc thép sợ chi không đến được!

Chỉ cho anh em bé nhé!
Một hay nhiều con đường dẫn đến nhà em,
Anh một gã không còn gì để ngượng,
Đặc biệt này là cái dấu hàm ý của những thứ không tên…

(*) Bản đồ định vị toàn cầu.