Thứ Tư, tháng 12 08, 2021

* Còn hẹn gặp BS Quý

 Rồi ngày hẹn một năm cũng đã đến,
Tái khám tim…đã được đặt ống thông mạch những 6,7 năm rồi,
Bình thường thôi vì chẳng thấy khác lạ lúc đứng ngồi,
…hay đi thở uống ăn thật thà không ngữ chi kiêng cữ.
Ảnh fb
Trái tim mình dường như chứa đầy lý sự,
Yêu vẫn yêu ở nhịp độ bất thường,
Cũng hăng say lúc mới mẻ vấn vương,
hoặc lơ đễnh khi như rồi nhàm chán.
Bác sĩ dặn bác già cần giới hạn,
Moa còn muốn gặp Toa nhiều tái khám nữa ở những năm sau,
Cười nhiều hơn sẽ quên bớt thương đau,
Buông và xả bỏ những sầu vớ vẩn!
Tuổi này phải sao nữa hè 
túi trên kín chứa tình thơ,
Túi dưới không đáy 
thả giấc mơ đi về…