Thứ Bảy, tháng 12 04, 2021

* Những số đo đẹp

 Ngày xưa 
thi toán đua văn,
Khoe đùi so ngực 
cứng xăn cỡ nào.
Giờ chăm tim mạch 
ra sao?
Không cao không thấp 
thở phào nhẹ lo.
Ảnh fb.bxl
Không ăn 
quá mặn ngọt nha!
Không theo lũ nhỏ hội hè 
thâu đêm.
Nhớ cho 
đã nghẽn mạch tim,
Thì đừng nên giỡn 
làm phiền số đo.
Sức khỏe 
hơn của đầy kho!