Thứ Tư, tháng 12 01, 2021

* Vào hạ 21-22

 Huyền thoại về cái khe,
Mưa gió hay nắng hè,
Không màng lụa hay the,
Vẫn yên ổn tình hè,
Ảnh Internet 
Thỏ thẻ đừng ai nghe,
Lời mật ngọt của khe,
Linh giác đỏ vàng hoe,
Báo tin sắp vào hè,
Đến với nhau đam mê,
Chia sẻ nỗi đê mê,
Vung vứt niềm tái tê,
Vui thấy nắng đang về!
Đời người lắm nhiêu khê…
Nước mát từng suối khe,
Rỉ rả từng giọt nghe,
Róc rách nhạc phòng the!