Thứ Ba, tháng 12 21, 2021

* Lão Nguyễn

 Lão Nguyễn và tôi cùng tuổi già…
Có cùng sở thích…ưa thơ ca,
Năm câu vớ vẩn nên văn cách,
…thú thật bụng nay trống lổng… hà!
Ảnh Bạch & Nguyễn 
Tôi miệt dưới đây(*) Lão Si gòn,
Hai phương hai cảnh một hành trang,
Nghĩ gì viết nấy chi trau chuốt…
Thước vàng khuôn ngọc chẳng cưu mang!
Lão giống chưởng môn phái Võ Đang,
Tôi mê rượu gái phải lang thang,
Một thời tu đạo công phu hảo,
Thời thế chung nhau cuộc lỡ làng…
Có lúc làm thầy lúc làm thơ,
Làm thơ than vãn cái bơ vơ,
Làm thầy khố rách không nên nết,
Rốt cuộc lê chân khắp sông hồ!
Vẫn muốn nhận chân vô chưởng môn…
Cảnh sống lưu linh chẳng bầy đàn,
Tự do phong cách cùng thiên hạ,
Không vì tài lộc-họa nhân gian!

(*) Người châu Âu gọi Úc là Down Under (Miệt dưới).