Thứ Năm, tháng 9 22, 2022

* Thanh đạm

 Tô canh bầu
đĩa mực rang,
Vài chén cơm nguội
miên man bụng đầy.
Đi đâu
cũng nhớ về đây,
Tình quê, mẫu tử, bạn thầy...
ngàn năm.
Ảnh bxl
Mực mằn mặn,
nước canh trong,
Hương xưa vị cũ
mãi trong hồn mình.
Văn phong hóa cách
từ sinh!