Thứ Hai, tháng 9 26, 2022

* Đón bão Noru

Quán Ba Tín- Xuân Diệu.
Tứ quái ngà ngà men,
Quy Nhơn chiều chờ bão...
Noru, tàn Noru!(*)
 
Ảnh Ba Tín
Gỏi cá mai tươi sống, 
Hàu biển nướng phomai,
Mực Nhơn Lý dồi chiên,
Lẩu sứa quả xứng tên!
Ca 3 nào ai sợ, 
Chốn Hoa Đà thần tiên, 
Xông hơi và xoa bóp, 
Còn có gì vui hơn?
Tứ quái hay quái tứ,
Những cuộc đời không tên...
Quy Nhơn đêm chờ bão, 
Tàn Noru, Noru!

(*) Noru: tên cơn bão số 4 đang tiến vào miền trung Vn.