Thứ Năm, tháng 9 22, 2022

* Vũ trường QUINHON

 Có thật 
là tôi không đây?
Mà sao lại sướng
quá vầy bà con.
Vũ trường
vui nhộn nên quên...
Tuổi tác, đẹp xấu, lâu bền...
chi đâu.
Ảnh XT.
Ngày qua
đêm cũng qua rồi,
Níu làm sao được
sắc màu thế nhân.
Cho tôi
cái Hạnh người mong,
Cái Phúc nẫu muốn 
những lần truy hoan.
Chuyện tuy quý...nhưng 
cỏn con,
Như chú thỏ lạc
trên non bạt ngàn...