Chủ Nhật, tháng 9 25, 2022

* Màu rượu

 Màu rượu 
như đổi thay nhanh,
Trắng đỏ nâu sậm ... 
trong bình thuốc Nam.
Thầy dặn đại bổ 
một thang,
Giúp mình hồi phục 
địa can suy đoài.
Ảnh bxl.
Thời gian 
hư hỏng quá rồi,
Tĩnh tâm chưa đủ 
cần bồi thuốc men.
Sức khỏe cường tráng 
độ bền...
Gieo màu hạnh phúc 
vui tìm đến nhau. 
Chừng như 
vượt mọi nỗi sầu...
Có em và rượu 
thơ đâu rồi hè?
Sao lòng ta 
lắm nhiêu khê!
Tham ái vô lượng 
si mê mãi đầy. 
...nhưng tình
chưa thấy đã bay...