Thứ Năm, tháng 9 29, 2022

* Noru

 NORU ơi! (*)
xin chào em, 
Cứ đi đi nhé 
chớ phiền nhiễu ta.
Biết rồi 
tuổi nay đã già, 
Yêu thương là để 
đươm hoa cho cành.
Ảnh bxl
Em, chính em 
vỡ mộng lành,
Gặp nhau chi để 
chút tình tan mau.
Em, chính em 
mang niềm đau,
Bên đèn thức trắng 
với sầu tương tư.
Em đi về phía 
xa mù,
Ta về đọc nốt 
áng thư êm đềm...
Đời vắng em 
tình lại yên?
NORU ơi! 
xin chào em, 
Cứ theo dường ấy 
đừng tìm về chi...

(*) Tên của siêu bão Noru.