Chủ Nhật, tháng 9 11, 2022

* Bà Cố và thằng Quý

 Quý và Cố!

Chủ nhật nó ở nhà,
Bữa trưa Quý không ngủ,
Chỉ quấn quít bên Bà,
Nhiều chuyện nói bo bo,
Không biết bà có nghe,
Hay gật đầu qua loa,
Tai đã không còn thính,
Để cùng Quý bi bo!
Ảnh Đinh văn Tuyến 
Phút giây niềm hạnh phúc,
Dù của tiền đầy kho,
Cố và Quý chẳng lo...
Nguồn vui Phật Trời cho!
Những bữa trưa như thế,
Những ngày nghỉ sau này,
Quý ngoan luôn bên Cố,
Ngôn ngữ nào diễn suy.
Được một tá cháu cố,
Duy có Quý ở cùng,
Bà cưng chiều chuộng nó,
Báu vật nào để so.
Chủ nhật không đến trường,
Quý đã có Cố thương,
Như là thầy cô giáo,
Quý vui như ở trường...