Chủ Nhật, tháng 9 18, 2022

* Quán núi Vân Canh

 Vân Canh... chiều xuống vắng mưa,
Tìm lên quán cậu Ba Thông,
7 chàng một xe vui nhộn,
Ê a ngâm vịnh đôi câu...
Chúc mừng khai trương vạn phước,
Bèo ao...hương cỏ, rừng xanh!
Ảnh chủ quán