Thứ Tư, tháng 9 21, 2022

* Giận lắm

 Giận lắm chứ!
Có lúc không muốn nhìn mặt nó nữa là khác,
Có người đã cùng tôi tâm sự như vậy.
Kkk...
Ảnh Vân Canh
Nhưng không chơi với nó thì chơi với ai?
Tình bạn đã 40,50 năm,
Vui buồn, hoạn nạn, thăng trầm,...
theo vận nước nổi trôi
có nhau,
Trang lứa tụi mình ngày càng mất mát... ít dần.

Không chơi với nó còn biết chơi với ai?
Chuyện mình nói đã không còn mấy người hiểu được nữa rồi,
kkk chỉ còn có nó...
nhưng vì một tình huống nào đó
xử tệ một chút
thôi hãy quên đi...
Để bên mình còn có người nói chuyện cho có đầu có đuôi...
không ai xen vào
hầu tránh được nạn phong cách và tư tưởng bị hiếp dâm!

Không chơi với nó biết còn ai...
cùng ngồi bàn nhậu với mình
cho đến khi ngọn đèn đêm
trong quán giữa rừng tắt lịm...
an nhiên!