Thứ Ba, tháng 9 13, 2022

* Như thể

 
Ảnh bxl
Vắng người 
trên bãi sáng nay …
Tôi sao hiểu nổi 
lời này năm xưa.
Cành dương khô lá 
đong đưa,
Vi vu…thỏ thẻ 
câu chưa thành lời.
Tình mình 
như thể thế thôi!