Thứ Sáu, tháng 9 16, 2022

* Cơn dông

 Cơn mưa dông
chiều qua nặng hạt,
Quy Nhơn buồn lầy lội
thưa ngườì,
Mẹ ngồi bên cửa
mỉm cườì,
Nắng đi mưa lại
mây dời họp tan...
Ảnh bxl
Giàn bông giấy nhà bên
trĩu lá,
Hoa hết mùa
héo úa đành thôi,
Cười cho
ngày tháng mau trôi,
Nắng mưa, mưa nắng
bồi hồi nhân sinh.
Như bùi ngùi
nước trong dòng chảy,
Mang về đâu
hoa lá vô thường,
Có nơi nào
nỗi vấn vương,
Không còn in dấu
con đường thảnh thơi...