Thứ Hai, tháng 2 11, 2019

* Hạ niêu

Tết hết rồi
Ồ qua nhanh thế!
Nhưng là Xuân,
thì vẫn còn đây.
Ảnh fb. Huỳnh Trọng Thu.
Tháng Giêng
cơ hội sum vầy,
Chúc nhau, mừng tuổi
thăm thầy,...bàn xăm.
...khơi nguồn vui cho một năm.

Mùng 7 rồi
cây niêu hạ xuống,
Nhưng hoa Xuân
nở mãi ngập lòng,
Tháng giêng
bóng Tết quay quần,
Trong nền văn hiến
cánh đồng quê hương,
...5000 năm của Nhà Nam.