Thứ Ba, tháng 2 05, 2019

* Mừng Kỷ Hợi 2019

Những dòng thông tục
buổi đầu năm,
Vạn sự an khang
vạn sự lành,
Ảnh fb. Bùi Trọng Trí.
Kỷ Hợi
tròn năm yên lời chúc,
Hòa trung gia đạo,
hữu bằng thông.