Thứ Tư, tháng 2 27, 2019

* Về quê (3)

Nhớ quê, nhớ Mẹ
về thăm,
Còn gì khác nữa ...
giữ lòng mình thôi!
Ảnh Bạch Nga
Phi cơ sắp
cất cánh rồi,
Wifi phải tắt
em ời gặp sau...
Chuyện ngày mai
ai biết đâu!