Chủ Nhật, tháng 2 24, 2019

* Không cách chọn

Sao đời người lại như thế!
Muốn lẩn tránh có được không?
Quý cô bao giờ tỉnh ngộ,
Quý anh quậy đến khi nào,
Ảnh fb.
Những ngày Xuân sắc qua mau,
Còn đây ê chề chiếc bóng,
Thuở nào năm nao rực nắng,
Có còn tiếc nuối mông lung.
Giai nhân xưa nay là thế,
Danh tướng có khác chi đâu.
Trăm năm bạch đầu quý hiếm!