Thứ Hai, tháng 2 04, 2019

* Góc trái

Lấy hình từ góc trái,
Trông cảnh quan đẹp hơn,
Ảnh fb. bxl.
Ánh nắng chiều hơi nhạt,
Bóng mây chiều màu lam!

Chắc con người cũng vậy,
Mình sẽ trông thấy lạ,
Vị trí nhìn khác nhau,
Phán xét sẽ khác nhau.

Đừng tân bốc cái quen,
Đừng vội chê dị biệt,
Mỗi một chiều một nét,
Có cái đáng yêu riêng.

Phút này chưa thuận mắt,
...lát sau lại mê ghiền!