Thứ Bảy, tháng 2 16, 2019

* Chợ Xỗm (3)

Muốn ăn rau lang luộc,
Không thể tìm đâu ra,
Thứ bảy đến chợ Xỗm,
Rau muống cũng có mà!
Ảnh fb. bxl.
Tía tô...cả bầu non,
Ớt hiểm, xà lách son,
Ngổ, ngò gai và hẹ,
Đùa nhau câu chuyện dòn.

Mừng ôm nắm tay vui,
Đông đúc chen đứng ngồi,
Chúc câu nhiều sức khỏe...
Năm mới bình yên thôi.

Đàn bồ câu cũng nhộn,
Xen bên chân người ngồi,
Nhặt hạt bông vung vãi,
Bóng mát rợp đường tôi.

Sau vài giờ vắng ngắt,
Ai về nhà ấy rồi,
Dù ở rất xa xôi,
Nhóm chợ như ngày vui !