Chủ Nhật, tháng 2 24, 2019

* Có vợ Không vợ

Có vợ mới nên thằng chồng,
Sửa lưng thẳng thóm ra ông nên bà.
Có vợ mới được làm cha,
Lo dựng sự nghiệp ông to xứng tầm.
Ảnh fb.
Không vợ được cho hữu tâm,
Xứng vai lãnh tụ xa gần vang danh.
Nếu tu đạo có cơ thành,
Chưa kịp ban phúc kẻ giành người nâng.

Có hay Không việc thế nhân,
Ra sao cũng mặc đâu cần tính suy.
Như Bill Gate gợi ý thì,
Đàn ông thành đạt nhiều khi nhờ bà...

Ngày xưa vợ tốt tề gia,
Giờ không những thế bôn ba cùng chồng.