Thứ Năm, tháng 2 14, 2019

* Valentines 2019

Không dùng lời để nói,
Không tỏ mối âu lo,
Ảnh fb.
Không cần của đầy kho,
Không phí quá nhiều hoa,
Valentines vĩnh cửu!