Thứ Năm, tháng 4 04, 2019

* Eo Gió của tôi

Chẳng còn chi
nét hoang sơ,
Còn đâu vóc dáng ngây thơ
hôm nào?
Ảnh fb. Bill Bach.
Người vui tấp nập
ra vào,
Tôi buồn
mình đã thì thào chia ly.
Vì sao em ... có là vì?
Óc người cốt sắt man di
cõi cằn.
Đánh mất em
tuổi tròn trăng,
Cái trinh nguyên của đêm rằm
hoàng kim.
...về đây tôi lại đi tìm!