Thứ Tư, tháng 4 17, 2019

* Gút thắt

Gút thì dễ
có ai không thắt được!
Nhưng thực tình
có mấy kẻ làm nên,
Ảnh fb.
Chẳng tìm tòi
hay học hỏi từng tên,
Thì cũng khó mà
chu toàn một gút.
Mỗi cách gút là
một bài học lớn!
Thắt sao cho
hai đằng có căng lực đều nhau,
Giữ chặc
mà vẫn êm ái bền lâu,
Không để đầu này
làm nền tổn thương đầu khác.
Gút bị đau thì
đứt rã rời tan tác,
Ta học hoài mà
gút trật miết không nên !