Thứ Tư, tháng 4 24, 2019

* Lại bị nghỉ việc

...vừa nhận phong bì
họ trả tiền cho nghỉ việc,
Ngạc nhiên vì mình vô dụng
thật rồi sao!
Ảnh fb.bxl.
Cu-li ... cũng chẳng được nào,
Thì huống chi là
công, hầu, khanh, tướng?

 ...mà được sướng
thì cứ sớm nghỉ ngơi để hưởng,
Dẫu biết là lòng còn mong
hữu ích cho đời,
Thôi thì...
ngâm thơ, xướng phú làm vui,
Cho qua thêm
khúc nổi trôi phận người.

 ...giữ bao thư
như chút phần lưu niệm,
Còn tiền thì ...
đánh chén một lần,
Phù vân hẳn là
cuộc thế phù vân,
Mình như một cục ...
trôi trong biển trời!

 ...lúc vờn trong lộng
lúc dạt ra khơi,
Sóng đưa gió đẩy
chơi vơi mặc tình.
Được lên cao
hay xuống thấp cũng đành,
Đang tròn rồi méo
mãi xinh xắn mà!