Thứ Bảy, tháng 4 13, 2019

* Melbourne màu lá

Màu lá trên cây đổi thay dần,
Xanh nâu hay xám những đường gân,
Trở nên dòn gãy rồi rơi rụng,
Gốc rung lời tiếc nuối phân vân.
Ảnh fb.bxl.
Màu lá trên cây đã úa sầu,
Thu buồn nhìn lá chết về đâu,
Nhân sinh nào khác muôn loài vật,
Thì có ngờ chi chuyện trước sau...

Màu lá xanh tươi đã không còn,
Tháng tư mưa ít nắng nhạt hơn,
Diệp lục tàn phai là kích tố,
Hoa võ vàng và thu mãi hoang mang.