Thứ Tư, tháng 4 03, 2019

* Leo núi Hải Minh (2)

Lên cao đón nhận ánh dương,
Mong soi sáng cõi lạ thường tâm tôi.
Ảnh fb.bxl.
Dường như có chỗ tối hoài,
Xoay đi trở lại nửa đời u mê.

Lên đồi đón chút nắng hoe,
Tia chói tròng mắt tia lòe cành hoa.
Còn tia vung mãi nơi xa,
Biển Đông như giục khúc ca Lên Đàng...

Lên đồi ngỡ bước đi hoang,
Lạc rừng gai mắc không đường thoát ly.
Trở về thôi bởi là vì...
Quê hương sông núi thầm thì tình yêu!

Lên cao màu nắng như thiêu,
Mồ hôi nhỏ giọt ngại xiêu xiêu lòng.
Biển vẫn xanh và trời trong,
Đằng kia lấp lánh những giòng sóng xao.

Không nương không rẫy đồi cao,
Có tiếng chim hót bụi nào sáng nay.
Đoàn người cố vượt gian nguy,
Cố ung dung bước như khi khởi hành!