Thứ Năm, tháng 4 11, 2019

* Hoa Trường Sa

Hoa gì đẹp thế! ai biết không?
Gom trên facebook, đẹp lạ lùng,
Chẳng hề biết đến tên gì nữa,
Vẻ đẹp! làm tôi ngất ngây lòng...
Ảnh fb. Anh Lương.
Có người mách nước hoa Bàng Vuông,
Trên đảo Trường Sa vạn hải đường,
Cho tôi mạo muội kêu hoa đảo,
Bãi chiến trường Tàu Cộng một tai ương.

Có thể nào họ cướp cả hoa tôi!
Hoa đã bao năm đảo và người,
Ai đành buông thả vào tay giặc?
Dẫu có chi dân Việt cũng phải đòi!

Giữ được hoa kia tấm lòng trong,
Bốn nghìn năm văn vật kiêu hùng,
Kháng Trung, phản Đế yên bờ cõi,
Làm sao đây khỏi thẹn với tiền nhân...

Có kẻ đành tâm bán nước sao?
Bán cả hoa tôi chẳng được nào!
Màu hoa xinh đẹp hồn dân tộc,
Lung linh muôn sắc sánh trời sao!