Thứ Năm, tháng 4 18, 2019

* Cần một Diên Hồng

 Đây đoàn tàu xâm lược,
Từng ngang dọc biển Đông,
Ảnh fb.bbc.
Nặc danh thuyền đánh cá,
Nước trôi sao ngược dòng!
 Đây đoàn quân xâm lược,
Chiếm giữ Hoàng -Trường sa,
Quần đảo, non sông Việt,
Thản nhiên như của nhà!
 Đây chiến thuyền xâm lược,
Lộng hành bờ cõi ta,
Hỡi toàn dân nước Việt,
...làm sao sống an hòa!
 Đây Tàu Cộng gian manh,
Đang ngông cuồng say máu,
Tràn ngập chiếm biển Đông,
Triệu dân Việt nhìn...trông!
 Trăm triệu người đang mong,
Hồi trống đồng hiệu triệu,
Một hội nghị Diên Hồng,
Sống thác cùng non sông!
 Đoàn thuyền quân xâm lược,
Làm dậy sóng biển Đông,
Động lương tâm nhân loại,
Chính khí Việt hào hùng.
 Cần một hội Diên Hồng,
Thống nhất ý chí chung,
Nhân định chuyện nghĩa nhơn,
Vượt lên mọi dã tâm...
 Hàng giặc lũ cuồng ngông!
Việt hay Hán tồn vong...