Thứ Hai, tháng 4 22, 2019

* Học nghề thầy

Lớp 4 khóa 11(72-74)SPQN.
Ảnh fb.Đinh Thị Đạo.
Học làm Thầy
chúng tôi cùng một lớp,
Để như thầy
hai năm luyện tập chẳng đủ gì đâu,
Ra trường
tóc những xanh màu,
47 năm qua đó
bài học đầu chưa quên!
"Luân lý chức nghiệp" làm nền...
Luật chung đất nước
thượng tôn dĩ đành.
Đạo đức nhà giáo
anh minh!
Vượt trên luật pháp
thường tình thế nhân...
Gương người Thầy-đạo thánh nhân,
Cả chân, thiện, mỹ...
xả thân vị đời!