Thứ Bảy, tháng 4 06, 2019

* Một mình (2)

Một mình
chẳng phải cô đơn,
Chỉ là khoảnh khắc
hoàn hồn cùng thơ.
Ảnh Bạch Xuân Thảo.
Bởi yêu
ta hóa dại khờ,
Vắng nhau mới hiểu
bơ vơ thế nào.
Mặt hồ sinh thái
lao xao,
Có cơn gió thoáng,
Thia vào tìm rong.(*)
Quần quanh,
xoay xoáy, lòng vòng.

(*) loại cá "lia thia".