Chủ Nhật, tháng 4 07, 2019

* Leo núi Bà Hỏa (2)

Leo núi năm nao
 chạy như bay,
Nhưng nay thì đã
 đã thế này,
Ảnh Trần Đình Tín.
Chiếc gậy trong tay
 cầm cho chắc,
Đề phòng nghiêng ngửa
 lúc mảy may!
Hổ trợ chân thêm
 thêm một cây,
Sẻ chia nghiêng ngã
 khi trượt trầy,
Chưa lên đỉnh núi
 sao thấm mệt,
Bỏ cuộc càng thêm
 thẹn râu mày!