Chủ Nhật, tháng 4 14, 2019

* Melbourne- Nhớ giỗ Vua Hùng

Mùng mười
nửa mảnh trăng non,
Tháng ba
vẫn tháng xuân còn đâu đây.
Ảnh fb.Anh Trần
Giỗ Vua Hùng
đấy là ngày,
Việt tộc dựng nước
tự đây muôn đời!
5000 năm trước
xa xôi,
Chịu bao bão táp
đổi dời điêu linh.
Bắc phương tộc Hán
rập rình,
Mưu đồ tận diệt
Hùng linh đất trời.
Giỗ hôm nay
nhắc triệu người,
Là con dân Việt
vâng lời tiền nhân.
"Chuyên tâm giữ nước"
điều cần!
Trong ngoài, trên dưới,
xa gần ... tính toan.
Kính Tổ Tiên dạ sắt son!