Thứ Năm, tháng 5 20, 2021

* Fish and Chips

 Lâu lâu cũng nhớ 
món chiên,
Khoai lang tây-cá
ghép chung luôn một order.(1)
Đôi khi 
chán ngấy không mua,
Ảnh fb bxl.
Từ khi có Đảng One Nation (2)
của mụ P. Hanson,
Cực kỳ kỳ thị 
khó quên…
Lánh ma gặp quỷ 
buồn tênh một thời.
Kinh thiên-động địa 
rợn người!
Trời…
Sao ác vậy! Khổ người hiền lương!
Lâu lâu nhớ 
cá khoai chiên,
Nhớ cả đảng trưởng 
Paulin Hanson!
Độc tài khác gì ác nhân…

(1) Đặt mua một phần thức ăn Fish & Chips.
(2) Ms. Paulin Hanson chủ tiệm ăn chuyên bán Fish & Chips tiểu bang Queensland Úc là Đảng trưởng Đảng One Nation.