Thứ Tư, tháng 5 05, 2021

* Tiêu diêu

 Đường danh lợi 
vô thường gửi lại,
Tham sân si…
buông bỏ cho đời,
Ảnh đám tang của Cụ bà Diệp Tú Liên.
Thảnh thơi 
tìm chốn yên vui,
Sang hèn vốn khổ 
do người vẽ thêu…
Tiêu diêu hóa 
cuộc tiêu diêu…