Thứ Hai, tháng 5 31, 2021

* Ngày thứ 4 lockdown

 Ngày thứ 4 
Vic. lockdown,
Thể dục xe đạp 
Sunshine vòng vòng.
Trời nắng trong 
lạnh ngập lòng,
Hoang mang bực bội 
thù hằn ác gian.
Còn Trung Cộng 
còn lầm than!
Ảnh fb bxl
Dưới nắng phơi 
với đàn chim,
Hải âu, Sẻ, Quạ…
bới tìm thức ăn.
Ổ bánh mì Việt 
tôi cầm,
Ngắt từng mảnh nhỏ 
ném quanh chỗ ngồi.
Không xong…
luật đã cấm rồi!