Thứ Hai, tháng 5 17, 2021

* Đêm qua

 Đêm qua 
chỉ một đêm qua,
Hàng cây trụi lá 
xót xa phố phường,
Ảnh Hampshire Rd, Sunshine.
Nắng cuối thu 
chút lạ thường,
Nhạt nhoà màu mắt 
thêm vương vấn lòng!
Em đi có 
ta về không,
Không nơi nương tựa 
bận lòng gió sương,
Rồi đây 
trong cái vô thường,
Chợt cười mỉm diễu 
yêu thương phai tàn.
Lá còn rơi
mây hiệp tan 
Thu đi thu lại… 
ai còn nhớ em!