Thứ Hai, tháng 5 31, 2021

* Nghiệp thân

 Ai cũng cho 
cô đơn là nỗi khổ,
Nhưng mà tôi sung sướng 
nhất đời.
Không đi,
thì đứng, lại ngồi,
Muốn gì cứ việc 
chẳng ai chỉnh mình.
Ảnh Internet 
Lắm kiểu cách
mặc tình khoe diện,
Cái này sang 
như thế là hèn.
Trò đời bày đặt 
đảo điên,
Trăm năm ngắn ngủi 
gây phiền chi nhau…
Vòng danh sắc 
bóng cây qua cửa,
Trăng vừa lên 
chút nữa phai tàn.
Bao nhiêu giả tạm 
vương mang,
Bấy nhiêu phiền muộn 
ẩn tàng nghiệp thân!